روزهٔ دل، بهتر از روزهٔ زبان و روزهٔ زبان، بهتر از روزهٔ شکم است.
 
 
    اخـبــار و اطلاعيه ها   - جزئیات تغییر نظام آموزشی دوره‌ی پیش دانشگاهی 

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، مصوبه هشتصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص تبدیل نظام آموزشی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی از نیم‌سالی ـ واحدی به سالی ـ واحدی، همچنین جدول عناوین دروس، تعداد واحد و ساعت تدریس هفتگی رشته‌های مختلف دوره‌ی پیش‌دانشگاهی مصوب یکصد و هفتاد و دومین جلسه‌ی کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش جهت اجرا از سال تحصیلی 91ـ90 به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور ابلاغ شد.

در مصوبه هشتصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش آمده است: در راستای اصلاح ساختار نظام آموزش و پرورش و به منظور هماهنگی و یکپارچگی بین نظام آموزشی دوره‌های متوسطه و پیش‌دانشگاهی موجود و امکان تجمیع آنها در یک واحد آموزشی و پرورشی، شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد نظام آموزشی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی روزانه از سال تحصیلی 91ـ90 و تا زمان استقرار ساختار جدید نظام آموزش و پرورش از نظام نیم‌سالی ـ واحدی به نظام سالی ـ واحدی تبدیل شود.

به گزارش توانا، در جدول معادل سازی دروس نظام نیم‌سالی ـ واحدی به سالی ـ واحدی دوره پیش‌دانشگاه آمده است: «(معارف اسلامی 1+ معارف اسلامی 2) = (معارف اسلامی)»، «(زبان فارسی 1+ زبان فارسی 2) = (زبان فارسی)»، «( زبان خارجه 1+ زبان خارجه 2) = (زبان خارجه)»، «(عربی 1+ عربی 2) = (عربی)»، «( ریاضی پایه 1+ ریاضی پایه 2) = (ریاضی پایه)»، «(تاریخ) = (تاریخ)»، «(جغرافیا) = (جغرافیا)»، «( فیزیک1+ فیزیک 2) رشته علوم ریاضی = (فیزیک) رشته علوم ریاضی»، «(شیمی1+ شیمی2) = (شیمی)»، «(حساب دیفرانسیل و انتگرال1+ حساب دیفرانسیل و انتگرال2) = (حساب دیفرانسیل و انتگرال)»، «(هندسه تحلیلی و جبرخطی) = (هندسه تحلیلی وجبرخطی)»، «(ریاضیات گسسته) = (ریاضیات گسسته)»، «( فیزیک1+ فیزیک 2) رشته علوم تجربی = (فیزیک) رشته علوم تجربی».

«(ریاضی عمومی 1+ ریاضی عمومی 2) = (ریاضی عمومی)»، «(زیست شناسی 1+ زیست شناسی2) = (زیست شناسی)»، «(علوم زمین 1+ علوم زمین 2) = (علوم زمین)»، «(اخلاق1+ اخلاق 2) = (اخلاق)»،

«(اصول و عقاید 1+ معارف اسلامی 2) = (اصول عقاید)»، «(ادبیات عرب 1+ ادبیات عرب 2) = (ادبیات عرب)»، «( فقه + اصول فقه) = (فقه و اصول)»، «(منطق صوری) = (منطق صوری)»، «(فلسفه) = (فلسفه)»، «(سیر هنر در تاریخ 1 + سیر هنر در تاریخ 2) = (سیر هنر تاریخ)»، «(کارگاه هنر1+ کارگاه هنر2) = (کارگاه هنر)»، «( آشنایی با رشته‌های مختلف هنری) = (آشنایی با رشته‌های مختلف هنری)»، «(هنر و ادب فارسی) = (هنر وادب فارسی)»، «(انسان، فضا، طراحی) = (انسان، فضا، طراحی)» و «(آشنایی با میراث فرهنگی ایران) = (آشنایی با میراث فرهنگی ایران)».

عناوين دروس رشته‌هاي دوره‌ی پيش‌دانشگاهي شوه سالي ـ واحدي در رشته علوم رياضي شامل معارف اسلامي، زبان فارسي، زبان خارجه، فيزيك، شيمي، حساب ديفرانسيل و انتگرال، هندسه تحليلي و جبرخطي و رياضيات گسسته است كه مجموع تعداد واحدها 24 واحد و ساعت تدريس 24 ساعت در هفته است.

عناوين دروس رشته‌هاي دوره‌ی پيش‌دانشگاهي شوه سالي ـ واحدي در رشته علوم تجربي شامل معارف اسلامي، زبان فارسي، زبان خارجه، فيزيك، شيمي، رياضيات عمومي، زيست شناسي، و علوم زمين است كه مجموع تعداد واحدها 24 واحد و ساعت تدريس 24 ساعت در هفته است.

عناوين دروس رشته‌هاي دوره‌ی پيش‌دانشگاهي شوه سالي ـ واحدي در رشته علوم انساني شامل معارف اسلامي، زبان فارسي، زبان خارجه، ادبيات فارسي، عربي، تاريخ، جغرافيا، علوم اجتماعي، فلسفه و رياضي پايه است كه مجموع تعداد واحدها 24 واحد و ساعت تدريس 24 ساعت در هفته است.

به گزارش توانا،‌ عناوين دروس رشته‌هاي دوره پيش‌دانشگاهي شوه سالي ـ واحدي در رشته علوم و معارف اسلامي شامل معارف اسلامي، زبان فارسي، زبان خارجه، ادبيات عرب، منطق صوري، فلسفه و فقه و اصول است كه مجموع تعداد واحدها 24 واحد و ساعت تدريس 24 ساعت در هفته است.

عناوين دروس رشته‌هاي دوره‌ی پيش‌دانشگاهي شوه سالي ـ واحدي در رشته هنر شامل معارف اسلامي، زبان فارسي، زبان خارجه، آشنايي با رشته‌هاي مختلف هنري، هنر و ادبيات فارسي، سير هنر در تاريخ، كارگاه هنر، انسان، فضا، طراحي و آشنايي با ميراث فرهنگي ايران است كه مجموع تعداد واحدها 24 واحد و ساعت تدريس 27 ساعت در هفته است.

 
13/06/1390

 
   مطالب مرتبط با جزئیات تغییر نظام آموزشی دوره‌ی پیش دانشگاهی 
   مهرماه امسال، نظام سالی واحدی اجرا می‌شود :

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: برای نخستین بار نظام سالی واحدی از سال تحصیلی آینده (مهرماه امسال) در مدارس متوسطه اجرا می‌شود.

     ...ادامه مطلب
   
   اصلاح آیین‌نامه دبیرستان بر اساس نظام فعلی :

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش به اصلاح آیین نامه ۳ سال اول دبیرستان بر اساس نظام فعلی اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه از ترمی به سالی ـ واحدی تغییر می‌یابد.

     ...ادامه مطلب
   
 

<<< نمايش فهرست مطالب >>>