فارغ التحصيل كارشناسي دانشگاه صنعت نفت ابادان کمک امکان این هست که من سال سوم رو دوباره از اول بخونم؟ کاردانی فنی و حرفه ای