شرکت در کنکور 94 چند سوال محروم شدن از کنکور تنبلی در درس خواندن ! سوال بسیار حیاتی-خواهشا جواب بدین